نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1 تاريخ جهان در 100 شي (از مشته‌تبر تا كارت اعتباري) 550,000  نيل مك‌گرگور نشر چشمه
1 زندگي سياسي 180,000  علي‌اكبر سياسي نشر ثالث
1 سال در ميان ايرانيان 380,000  ادوارد گرانويل براون اختران
1 وجب و 4 انگشت (خاطرات شفاهي عظيم حقي) 200,000  محمد پرحلم انتشارات سوره مهر
100 سال 100 چهره تاريخ مصور ايران و جهان در قرن بيستم 125,000  محمود طلوعي نشر علم
11 سفرنامه ژاپني‌ها از ايران 180,000  رجب زاده طهوري
12 روز سفر به سرزمين بختياري 34,000  ويتا سكويل وست فرزان روز
12 سپتامبر 65,000  فرورتيش رضوانيه صفحه سفيد
14 سفرنامه حج قاجاري ديگر 550,000  رسول جعفريان نشر علم
2 چهره در آينه خاطراتي در تبعيد 32,500  اشرف پهلوي حكايت
2 دختر قاجار در قصر شاه پهلوي 165,000  خسرو معتضد البرز
2 دهه واپسين حكومت پهلوي 45,000  حسين آباديان پژوهش‌هاي سياسي
2 قرن نيرنگ (داستان تلخ استعمار انگليس در ايران) 145,000  محمود طلوعي نشر علم
20 مقاله تقي‌زاده (محتوي بر ترجمه 13 مقاله از انگليسي و فرانسه به وسيله احمد آرام) 200,000  حسن تقي‌زاده علمي و فرهنگي
25 سال در ايران چه گذشت 1 (از بازرگان تا خاتمي) 200,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 10 (از بازرگان تا خاتمي) 270,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 11 (از بازرگان تا خاتمي) 420,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 12 (از بازرگان تا خاتمي) 380,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 13 (از بازرگان تا خاتمي) 380,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 14 (از بازرگان تا خاتمي) 380,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 2 (از بازرگان تا خاتمي) 380,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 3 (از بازرگان تا خاتمي) 265,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 4 (از بازرگان تا خاتمي) 250,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 5 (از بازرگان تا خاتمي) 300,000  داود علي‌بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 6 (از بازرگان تا خاتمي) 300,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 7 (از بازرگان تا خاتمي) 270,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 8 (از بازرگان تا خاتمي) 265,000  داود علي بابايي اميد فردا
25 سال در ايران چه گذشت 9 (از بازرگان تا خاتمي) 380,000  داود علي بابايي اميد فردا
275 روز بازرگان 650,000  مسعود بهنود نشر علم
3 چهره جنجالي مطبوعات در عصر پهلوي 75,000  امير اسماعيلي نشر علم
3 حزب (مردم مليون ايران نوين 1336 - 1353) 100,000  مظفر شاهدي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي
3 ديدار 1 (رجعت به ريشه‌ها) (با مردي كه از فراسوي باور ما مي‌آمد) (2 جلدي) 43,000  نادر ابراهيمي انتشارات سوره مهر
3 ديدار 2 (در ميانه ميدان) (با مردي كه از فراسوي باور ما مي‌آمد) (2 جلدي) 47,000  نادر ابراهيمي انتشارات سوره مهر
3 رساله درباره قفقاز 80,000  حسين احمدي موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
3 سال در دربار ايران (خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه ناصرالدين شاه قاجار) 100,000  - نوين
3 مرد در برابر فريب تاريخ 125,000  محمود تربتي سنجابي البرز
3 هم‌پيمان عشق 150,000  هدي صابر صمديه
30 سال با رضاشاه در قزاقخانه و قشون (خاطرات صادق كج‌‌كلاه زنجير طلا 1 سرباز حرفه‌اي) 55,000  خسرو معتضد البرز
30 سال نفت ايران 350,000  قباد فخيمي مهرانديش
4 سال در وزارت عتف 200,000  رضا منصوري ماهنامه نجوم
5 گفت و گو (تجدد روشنفكران) با اكبر گنجي و ديگران 15,000  چنگيز پهلوان عطايي
50 سال تاريخ ايران در دوره ناصري 1 (چهره و سيماي راستين ناصرالدين شاه) (4 جلدي) 87,500  خانبابا بياني نشر علم
50 سال تاريخ ايران در دوره ناصري 2 (روابط سياسي با دولت‌هاي خارجي) (4 جلدي) 87,500  خانبابا بياني نشر علم
50 سال تاريخ ايران در دوره ناصري 3 (اصلاحات و تجديدنظر در سازمان‌هاي دولتي و كشوري) (4 جلدي) 87,500  خانبابا بياني نشر علم
50 سال تاريخ ايران در دوره ناصري 4 5 6 (بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرامين ناصرالدين‌شاه) (4 جلدي) 87,500  خانبابا بياني نشر علم
50 سال نفت ايران 95,000  مصطفي فاتح نشر علم
500 سال تاريخ خوزستان 300,000  عبدالنبي قيم اختران
6 سال در دربار پهلوي (خاطرات محمد ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضاشاه) 80,000  عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي پيكان
60 سال صبوري و شكوري (خاطرات دكتر ابراهيم يزدي 1) 250,000  ابراهيم يزدي كوير
60 سال صبوري و شكوري (خاطرات دكتر ابراهيم يزدي 1) (گالينگور) 250,000  ابراهيم يزدي كوير