نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
101 نكته براي گرافيست شدن 10,000  علي عابدي دات
2 نمايشنامه (مستخدم ماشيني و درد خفيف) 50,000  هارولد پينتر دات
اتللو (نمايشنامه) 110,000  ويليام شكسپير دات
اسكار و بانوي صورتي‌پوش 20,000  اريك امانوئل اشميت دات
اعدامي 39,000  نصرالله شاه‌ولي دات
افسانه گيلگمش (كهن‌ترين حماسه بشري) 80,000  - دات
افسانه‌هاي روس 70,000  مهرداد افتخاري دات
تاريخ اتحاديه ميهني كوردستان 1 210,000  سرور عبدالرحمان دات
تاريخ ايران نوين 160,000  ارواند آبراهاميان دات
تاريخ عقايد سياسي از افلاطون تا هابرماس 120,000  سون اريك ليدمن دات
تاريخ مختصر نئوليبراليسم 105,000  ديويد هاروي دات
تاريخ‌پژوهي در آسيب‌شناسي اخلاقي ايراني‌ها 220,000  عباسقلي غفاري‌فرد دات
توصيه‌هايي براي مديران 16,000  اچ ان ناناني دات
جوان خام 96,000  فئودور داستايفسكي دات
چهره‌خواني 75,000  مك فالفر دات
حكايت دولت و فرزانگي 15,000  مارك فيشر دات
روانشناسي جامعه (آسيب‌شناسي جامعه از ديدگاه روانشناسي و جامعه‌شناسي) 16,000  امان‌الله خلجي موحد دات
رئيس جمهور پيشمرگه (بخشي از خاطرات مام جلال طالباني رئيس جمهور عراق) 150,000  معد فياض دات
زبان زرافه (كلمات پنجره‌اند يا ديوار) 50,000  فرشته سبحاني دات
سرگذشت 1 خانواده مبارز 45,000  ف ج پيترز دات
سلام بر آذربايجان 50,000  عبدالحسين مستوفي دات
سوژه گفتمان و علوم انساني 98,000  مهران صولتي دات
شاه لير (نمايشنامه) 55,000  ويليام شكسپير دات
شوق گفت و گو و گستردگي فرهنگ تك‌گويي در ميان ايرانيان 120,000  حسن قاضي‌مرادي دات
شهر همنوازان سپيد 380,000  بختيار علي دات
شهري شدن سرمايه (چرخه دوم انباشت سرمايه در توليد محيط مصنوع) 135,000  ديويد هاروي دات
صداهاي نزديك و در عين حال بسيار دور از صفدر و صفورا دوچرخه و سينما 13,000  احمد آرام دات
كارل ماركس 1 (زندگي و ديدگاه‌هاي او) (از 1818 تا مانيفست) (3 جلدي) 300,000  مرتضي محيط دات
كارل ماركس 3 (زندگي و ديدگاه‌هاي او) (تحقيقات اقتصادي) (3 جلدي) 110,000  مرتضي محيط دات
كاهنه‌هاي باكوس 50,000  اوريپيد دات
كلاف سردرگم (گزيده‌اي از داستان‌هاي امروز) (2 زبانه) 35,000  - دات
گنجينه ايراني 25,000  آتسوشي شيرايي دات
ماركسيسم و فلسفه 55,000  كارل كرش دات
مدير 1 دقيقه‌اي 22,000  اسپنسر جانسون - كنت بلانچارد دات
معماري ايران 300,000  آرتور اپهام پوپ دات
ميان گذشته و آينده (8 تمرين در انديشه ي سياسي) 160,000  هانا آرنت دات
ميليونر 1 ‌شبه (حكايت دولت و فرزانگي) 58,000  مارک فيشر دات
ناچيزشمردن زن در درازناي روزگاران 19,500  كياندخت نورافروز دات
نظريه ادبيات 150,000  تزوتان تودوروف دات
نقد و بررسي آثار بزرگ ادبي فرانسه در قرن بيستم 48,000  محمدرضا محسني دات
نگاهي به جامعه و فرهنگي كه داريم 20,000  فرخ رازي دات
نيروهاي كار (جنبش‌هاي كارگري و جهاني‌سازي از 1870 تاكنون) 200,000  بورلي سيلور دات
والدين و تربيت فرزند 60,000  هايم گينات دات
هديه 40,000  اسپنسر جانسون دات
هگل و مدرنيته آلماني 240,000  رامين وصلي دات
هملت (شاهزاده دانمارك) 120,000  ويليام شكسپير دات