نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
8 رساله در بيان احوال زنان (از 1000 نت 1313 هجري قمري) 80,000  روح‌انگيز كراچي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
اساطير ايراني در متون مانوي 50,000  عليرضا پلاسيد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
اسطوره‌شناسي يوناني و مدرنيته غربي 105,000  مريم صانع‌پور پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
اصلاحات 3 ساله (بررسي جامعه‌شناختي شكست روندهاي اصلاحي در عصر ناصري) 230,000  محمدرضا جوادي يگانه - ريحانه جوادي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
افكار كانت 65,000  كريم مجتهدي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
افكار هگل 135,000  كريم مجتهدي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
به كودكان اعتماد كنيم (مباني روانشناسي رشد‌شناختي در برنامه فلسفه براي كودكان) 215,000  مهرنوش هدايتي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ ايرانيان و عرب‌ها در زمان ساسانيان 85,000  تيودور نولدكه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ عثماني 1 (از تشكيل حكومت عثماني تا فتح استانبول) (4 جلدي) 220,000  اسماعيل حقي اوزون‌چارشلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ عثماني 2 (4 جلدي) 150,000  اسماعيل حقي اوزون‌چارشلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ عثماني 3 (4 جلدي) 145,000  اسماعيل حقي اوزون‌چارشلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ عثماني 4 (4 جلدي) 210,000  اسماعيل حقي اوزون‌چارشلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تاريخ فرهنگي ايران مدرن (گفتارهايي در زمينه تحولات گفتماني ايران امروز از منظر مطالعات فرهنگي) 215,000  نعمت‌الله فاضلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تجربه واحد (مطالعه‌ تطبيقي در مباني عرفان‌هاي جهاني) 135,000  علي‌اصغر مصلح پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تحليل از ديدگاه‌هاي فلسفي فيزيكدانان معاصر 210,000  مهدي گلشني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
تيموريان 75,000  اسماعيل آكا پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
حفظ‌البدن (رساله‌اي در باب بهداشت تن متن كهن‌شده سده ششم هجري) 200,000  محمد بن عمر بن الحسين ابوالفضل الفخرالرازي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
خاستگاه تاريخي ايل قاجار 130,000  ناصر تكميل‌همايون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
درآمدي بر اسناد شرعي دوره قاجار 65,000  اميد رضايي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي 11,000  احمد كتابي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
درس فارسي براي فارسي آموزان خارجي (دوره مقدماتي) 120,000  تقي پورنامداريان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
ديوان مسعود سعد سلمان 280,000  مسعود سعد سلمان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
ره‌آغاز فرمانروايي ايل قاجار 130,000  ناصر تكميل‌همايون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
زندگي و انديشه‌هاي ادم اسميت 100,000  جك راسل وينستين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز 70,000  ايران كلباسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
سفرنامه قفقاز و ايران 125,000  ارنست اورسل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فراهم‌آمدن زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي نهضت عباسيان در خراسان 140,000  م ا شعبان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فرهنگ اصطلاحات پارچه و پوشاك در ايران (از دوران باستان تا آغاز عصر پهلوي) 45,000  نسيم كمپاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فرهنگ الهيات مسيحي 70,000  ون‌آستن هاروي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فرهنگ داستان‌هاي عاشقانه در ادب فارسي 350,000  علي‌اصغر باباصفري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فرهنگ واژگان متون تاريخي (انگليسي فارسي - فارسي انگليسي) 60,000  سيامند خليلي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
فلسفه در دوره تجديد حيات فرهنگي غرب (از دانته تا كامپالنا) 350,000  كريم مجتهدي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
قصه‌هايي از سغد 45,000  زهره زرشناس - آناهيتا پرتوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
متافيزيك و فلسفه معاصر 75,000  ريچارد اچ پاپكين - آوروم استرول پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
مقامات منظوم شيخ جام (ژنده‌پيل) 150,000  حسن نصيري جامي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
نظريه و روش در مطالعات فرهنگي 120,000  اندرو تودور پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف
واژه‌نامه 67 گويش ايراني 300,000  صادق كيا پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف