نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آزمون‌هاي استخدامي بانك‌ها 120,000  هوشنگ كاظم‌زاده - رضا حسيني دانيال دامون
آزمون‌هاي استخدامي حسابداري 130,000  هوشنگ كاظم‌زاده - علي محمدي دانيال دامون
آزمون‌هاي استخدامي مديريت 115,000  هوشنگ كاظم‌زاده - علي محمدي دانيال دامون
آزمون‌هاي استخدامي مهندسي برق 140,000  هوشنگ كاظم‌زاده - اصغر اسدي دانيال دامون
آزمون‌هاي استخدامي نيرو‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مرجع كامل و جامع مجموعه پرسش‌هاي نيرو‌هاي 3گانه سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران.نيروزي زميني ارتش) 90,000  هوشنگ كاظم‌زاده - رضا حسيني دانيال دامون
مصاحبه حضوري براي كليه داوطلبان استخدامي در نهاد‌ها و موسسات دولتي و خصوصي 120,000  هوشنگ كاظم‌زاده - يحيي مروستي - ليلا برمكي‌ارجستان دانيال دامون