نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1000 سال با كتاب 300,000  عليرضا ذكاوتي قراگزلو خانه كتاب
آينه‌هاي دور و نزديك 210,000  صابر امامي خانه كتاب
ابن‌سينا پژوهي (مجموعه مقالاتي در معرفي آراء احوال و آثار ابن‌سينا) 350,000  فاطمه فنا خانه كتاب
جشن‌نامه استاد سيد احمد حسيني اشكوري 650,000  رسول جعفريان خانه كتاب
درد جاودانگي قيصر امين پور خاطره ها و نقدها 40,000  جمال الدين اكرمي - شهرام اقبال زاده خانه كتاب
شهود حسن (مولوي و تجربه زيبانگري) 29,500  مژده احمدزاده هروي خانه كتاب
شيخ بهايي 80,000  مصطفي ذاكري خانه كتاب
علوم اجتماعي 10 100,000  - خانه كتاب
فصلنامه تاريخ 8 100,000  - خانه كتاب
فصلنامه فلسفه 10و9 100,000  - خانه كتاب
هنر 8 100,000  - خانه كتاب
ياد مهرگان يادداشت هايي درباره ي نادر ابراهيمي 27,000  شهرام اقبال زاده خانه كتاب