نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
انسان زيبا‌شناس (ابداع ذوق سليقه در عصر دموكراتيك) 169,000  لوك فري شور
بازتاب اسلام (بانوي بزرگ خاورشناس در گفتگو بافيليسيتاس فون شونبورن) 120,000  آنه ماري شيمل شور
پرسش‌هاي بزرگ (درآمدي مختصر به فلسفه) 289,000  رابرت سالمن شور
تنوع دين در روزگار ما (ديداري دوبارهبا ويليام جيمز) 99,500  چارلز تيلور شور
حيات معنوي (حقايق والاي معنوي براي زندگي هر روزه) 39,500  اولين آندرهيل شور
روياي آمريكايي و داستان باغ‌وحش (نمايشنامه) 39,500  ادوارد آلبي شور
سيطره‌ خير 84,500  آيريس مرداك شور
كاغذ ديواري زرد و چند داستان ديگر 89,000  شارلوت پركينز گيلمن شور
كتاب‌دزد 179,500  ماركوس زوساك شور
مرگ قسطي (9 روايت روان‌شناختي از زندگي و مرگ نويسندگان جهان) 150,000  اكبر پويانفر شور