نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
150 ايده خلاقانه به روايت تصاوير 60,000  اميرمسعود رحماني - ثريا رحماني چاپار
آشنايي با مباني چاپ و نشر (با تاكيد بر نشر الكترونيكي و اقتصاد نشر) 85,000  فهميه باب‌الحوائجي چاپار
آيين نقد كتاب (راهنمايي براي كتابداران نويسندگان و مترجمان) 25,000  حسن اشرفي ريزي -زهرا كاظم‌پور چاپار
آيين نگارش علمي 150,000  عباس حري چاپار
ادبيات كودكان رويكردي بر قصه گويي و نمايش خلاق 17,000  يحيي ناظمي چاپار
اصول پردازش تصوير 70,000  جواد حدادنيا - حامد تيرانداز چاپار
اصول طرح تحقيق و روش‌شناسي 140,000  جوفري ماركزيك - ديويد دماتئو - ديويد فستينجر چاپار
اطلاعات و مستندسازي 1 (اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذيري آنها با واژگان‌هاي ديگر) 100,000  - چاپار
تاثير اطلاعات بر جامعه (بررسي ماهيت ارزش و كاربرد اطلاعات) 50,000  مايكل وهيل چاپار
ديوان حافظ ( با قاب) 220,000  حافظ چاپار
ريشه‌هاي فرهنگي ارتباط در ايران 45,000  مهدي محسنيان راد چاپار
سنجش سواد اطلاعاتي با استفاده از ابزارها و تكاليف استاندارد 90,000  ترزا نيلي چاپار
نامه‌اي به ايزابل 15,000  فرانسوا مورياك چاپار
نمايه‌سازي كتاب (راهنمايي براي ناشران نمايه‌سازان نويسندگان و مترجمان) 60,000  عليرضا نوروزي چاپار
واژه‌نامه چاپ و نشر (انگليسي فارسي) 125,000  مريم تفضلي - سيامك دري چاپار