نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1 جاي امن (7 داستان كوتاه) 49,000  مرجان شيرمحمدي مركز
1 درخت 1 صخره 1 ابر (برجسته‌ترين داستان‌هاي كوتاه 2 قرن اخير) 585,000  ادگار آلن پو - كافكا و ديگران مركز
1 درخت 1 صخره 1 ابر (برجسته‌ترين داستان‌هاي كوتاه 2 قرن اخير) (گالينگور) 585,000  ادگار آلن‌پو - كافكا و ديگران مركز
1001 شب ‌(مجموعه 5 جلدي با جعبه) 1,980,000  - مركز
1001 شب 1 (5 جلدي) 190,000  ابراهيم اقليدي مركز
1001 شب 1 شبانه‌هاي ايراني (6 جلدي) با قاب 360,000  ابراهيم اقليدي مركز
1001 شب 2 (5 جلدي) 190,000  ابراهيم اقليدي مركز
1001 شب 2 شعر و داستان‌ها (6 جلدي) با قاب 390,000  - مركز
1001 شب 3 (5 جلدي) 190,000  ابراهيم اقليدي مركز
1001 شب 3 حكايت دلگشا (6 جلدي) با قاب 360,000  - مركز
1001 شب 4 (5 جلدي) 190,000  ابراهيم اقليدي مركز
1001 شب 5 (5 جلدي) 190,000  ابراهيم اقليدي مركز
101 مسئله فلسفي 245,000  مارتين كوهن مركز
12 داستان 51,000  جعفر مدرس‌صادقي مركز
14 مقاله در ادبيات اجتماع فلسفه و اقتصاد 9,500  محمدعلي همايون كاتوزيان مركز
2 بال خرد (شرح و تفسير رساله‌الطير ابن‌سينا) 59,000  شكوفه تقي مركز
20000 فرسنگ زير دريا 75,000  ژول ورن مركز
21 بالون 12,500  ويليام پنه دوبوا مركز
3 رساله درباره حافظ 20,000  يوهان كريستف بورگل مركز
3 زن و 1 داستان ديگر (4 داستان بلند) 125,000  روبرت موزيل مركز
3 كتاب (شوميز) 249,000  زويا پيرزاد مركز
3 گزارش كوتاه درباره نويد و نگار 128,000  مصطفي مستور مركز
4 پراگماتيست (درآمدي انتقادي بر فلسفه پيرس جيمز ميدوديويي) 59,000  اسراييل شفلر مركز
4 گزارش از تذكره‌الاوليا عطار 119,000  بابك احمدي مركز
40 گيسو طلا (افسانه‌هاي مردم مازندران گلستان تركمن صحرا) 16,000  حسين مير كاظمي مركز
43 داستان عاشقانه 95,000  ولف وندراچك و ديگران مركز
6 متفكر اگزيستانسياليست 99,000  هرولد جان بلاكهام مركز
6 يادداشت براي هزاره بعدي 95,000  ايتالو كالوينو مركز
60 داستان 395,000  دينو بوتزاتي مركز
7 گفتار درباره ترجمه 59,000  كورش صفوي مركز
8 مقاله در تاريخ و ادب معاصر 138,000  محمد علي همايون كاتئزيان مركز
9 مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران نفت و توسعه اقتصادي 195,000  محمدعلي همايون كاتوزيان مركز
آب بابا ارباب 142,000  گاوينو لدا مركز
آب و خاك 19,500  جعفر مدرس صادقي مركز
آبي ماوراي بحار (11 داستان) 145,000  شهريار مندني‌پور مركز
آخرين خنده (مجموعه داستان) 55,000  لارنس و ديگران مركز
آخرين گربه سياه 33,000  اوژن تريوويزاس مركز
آدم كوچولوها 17,500  رولد دال مركز
آدم‌ها روي پل 115,000  ويسواوا شيمبورسكا مركز
آرزوهاي بزرگ ادبيات جهان براي جوانان 24,000  چارلز ديكنز مركز
آزادي و فرهنگ 14,900  مصطفي رحيمي مركز
آسمان ارغواني بود 76,000  ناصر يوسفي مركز
آشنايي با آكويناس 14,000  پل استراترن مركز
آشنايي با آلن‌پو 22,000  پل استراترن مركز
آشنايي با ارسطو 69,000  پل استراترن مركز
آشنايي با اسپينوزا 25,000  پل استراترن مركز
آشنايي با افلاطون 59,000  پل استراترن مركز
آشنايي با اگوستين قديس 20,000  پل استراترن مركز
آشنايي با برتراند راسل 77,000  پل استراترن مركز
آشنايي با بركلي 20,000  پل استراترن مركز