نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آخرين امپراتور 320,000  ادوارد بر فرهنگ جاويد
آزادي مقدم بر ليبراليسم 40,000  كوئنتين اسكينر فرهنگ جاويد
آشپز و آشپزخانه (پژوهشي انسان‌شناختي در تاريخ اجتماعي هنر آشپزي) 180,000  علي بلوكباشي فرهنگ جاويد
آلمان نازي 250,000  مايكل لينچ فرهنگ جاويد
استفاده و سوءاستفاده از تاريخ 90,000  پيتر خيل فرهنگ جاويد
اسم من آرام 45,000  ويليام سارويان فرهنگ جاويد
امر روزمره در جامعه پساانقلابي 240,000  عباس كاظمي فرهنگ جاويد
اندر آداب و احوال 180,000  منوچهر صفا فرهنگ جاويد
انديشه توكويل 180,000  لري سيدنتاپ فرهنگ جاويد
انديشه دكارت 120,000  تام سورل فرهنگ جاويد
انديشه يونگ 65,000  ريچارد بيلسكر فرهنگ جاويد
بشر چيست 100,000  مارك توين فرهنگ جاويد
بكت و تئاتر معناباختگي 115,000  جيمز رابرتس فرهنگ جاويد
بينش‌هاي علم سياست 1 (در باب روش) 180,000  كوئنتين اسكينر فرهنگ جاويد
پرسه‌زني و زندگي روزمره ايراني 140,000  عباس كاظمي فرهنگ جاويد
پرومته در زنجير 90,000  اشيل فرهنگ جاويد
تحليل سياسي مدرن 190,000  رابرت دال - بروس استاين بريكنر فرهنگ جاويد
تصادف شبانه 85,000  پاتريك موديانو فرهنگ جاويد
تمام دسيسه‌چينان 68,000  كريستو فرايشروود فرهنگ جاويد
جامعه شناسي تمدن مدرن 60,000  رمون آرون فرهنگ جاويد
جامعه مدني و دموكراسي در خاورميانه 98,000  جان اسپوزيتو - مهران كامروا - جان واتربوري فرهنگ جاويد
جنگ سرد 320,000  كرل براين جونز فرهنگ جاويد
حمله به آسياب 70,000  اميل زولا فرهنگ جاويد
خداحافظ برلين 90,000  كريستوفر ايشروود فرهنگ جاويد
خدايان تشنه‌اند 225,000  آناتول فرانس فرهنگ جاويد
دخمه‌هاي واتيكان 128,000  آندره ژيد فرهنگ جاويد
در باب تاريخ انديشه 50,000  رمون آرون - ميشل فوكو فرهنگ جاويد
در جستجوي زبان كامل 50,000  اومبرتو اكو فرهنگ جاويد
در ميان نقش‌ها 100,000  ويرجينيا وولف فرهنگ جاويد
درآمدي به اساطير ايران 100,000  شاهرخ مسكوب فرهنگ جاويد
درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم 90,000  پير بورديو فرهنگ جاويد
دكتر كنوك 120,000  ژول رومن فرهنگ جاويد
دموكراسي در امريكا 2 (دفتر اول) 150,000  آلكسي دوتوكويل فرهنگ جاويد
ساده‌شناسي 90,000  مارك جوينز فرهنگ جاويد
سفر در خواب 150,000  شاهرخ مسكوب فرهنگ جاويد
سقراط‌هايي از گونه‌اي ديگر 85,000  محمد عابد جابري فرهنگ جاويد
عادات و آداب روزانه بزرگان (چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كرد) 250,000  ميسن كري فرهنگ جاويد
علم اخلاق 320,000  مل تامسن فرهنگ جاويد
غثيان 85,000  ژان پل سارتر فرهنگ جاويد
كوگيتو (زنان انديشه) 100,000  مري وارناك و ديگران فرهنگ جاويد
گفت و گوهايي درباره انسان و فرهنگ 58,000  پير بورديو و ديگران فرهنگ جاويد
گفتارهايي درباره رسالت دانشمند 180,000  يوهان گوتليب فيشته فرهنگ جاويد
گفت‌و‌گو در باغ 150,000  شاهرخ مسكوب فرهنگ جاويد
ماجراهاي شگفت‌انگيز 89,000  ادگار آلن پو فرهنگ جاويد
ماجراي 1 پيشواي شهيد 165,000  اينياتسيو سيلونه فرهنگ جاويد
محاكمه ژان دارك در روان 80,000  برتولت برشت فرهنگ جاويد
مرد آگهي‌هاي تجاري (داستان‌هاي كوتاه ايتاليايي) 100,000  كارلو كاستلانتا - الزامورانته و ديگران فرهنگ جاويد
نابوكوف 150,000  هورست تاپه فرهنگ جاويد
ناگهان در دل جنگل 35,000  عاموس عوز فرهنگ جاويد
نشانه‌شناسي ادبي 50,000  رولان بارت فرهنگ جاويد