نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب‌هاي شهري در تهران (ونداليسم دختران فراري زنان سرپرست خانوار و تكدي گري) 70,000  محمد‌هادي اياذي-رضا مصطفوي جامعه شناسان
احترام جهاني 300,000  آنا لنالودنيوس و ديگران جامعه شناسان
از كارزارهاي انتخابي تا رفتار انتخابي 200,000  حميد دهقاني جامعه شناسان
ايران فرهنگي (فرصت‌ها و چالش‌هاي ايران در تاتارستان) 160,000  جواد اميري جامعه شناسان
برداشت‌‌‌هايي در نظريه اجتماعي معاصر 360,000  آنتوني اليوت -برايان ترنر جامعه شناسان
تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (به همراه آموزش نرم‌افزار‌ ucine) 60,000  ابوالفضل رمضاني ـ علي ميرزامحمدي جامعه شناسان
جامعه شناسي پيري و پيرشدگي 70,000  ونسان كارداك جامعه شناسان
جامعه شناسي كارتن خوابي 50,000  اكبر عليوردي نيا جامعه شناسان
جامعه‌شناسي زبان (برنامه‌ريزي زبان فارسي و نگرش‌هاي زباني) 110,000  نگار داوري اردكاني جامعه شناسان
جامعه‌شناسي غذا و تغذيه اشتهاي اجتماعي 270,000  جان جرموو - لورن ويليامز جامعه شناسان
جامعه‌شناسي مسائل اجتماعي (چگونه مسائل اجتماعي را حل كنيم) 200,000  جيمز كرون جامعه شناسان
جوانان و نهادهاي اجتماعي (رويكرد جامعه‌شناسي) 140,000  مرتضي منادي جامعه شناسان
چيستي جامعه‌شناسي 120,000  نوربرت الياس جامعه شناسان
دايره‌المعارف خانواده (نظريه‌ها و روش‌ها) 450,000  ورن‌ل بنگستون الن‌س كاك و ديگران جامعه شناسان
در باب فرآيند تمدن (بررسي‌هايي در تكوين جامعه‌شناختي و روان‌شناختي آن) 280,000  نوربرت الياس جامعه شناسان
دموكراسي (جامعه‌شناسي تاريخي تحولات دموكراتيك) 110,000  چارلز تيلي جامعه شناسان
دموكراسي و سنت‌هاي مدني 170,000  روبرت پاتنام جامعه شناسان
رابرت ازرا پارك (روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس) 80,000  ادوي پلنل ـ ژرالدين مولمان جامعه شناسان
روش تحقيق كيفي در جامعه‌شناسي 160,000  ديويد سيلورمن جامعه شناسان
زناني كه مرد مي‌شوند (باكره‌هاي قسم خورده آلبانيايي) 120,000  آنتونيا يانگ جامعه شناسان
سرمايه اجتماعي و امنيت انتظامي 110,000  غلامرضا غفاري جامعه شناسان
شاهد تن (خشونت بنيادين عليه زنان جنوب آسيايي ساكن ايالات متحده) 90,000  شميتا داس داسگوپتا جامعه شناسان
قانون حقوق بشر بين‌الملل و خشونت خانگي 120,000  روناق مك‌كوايك جامعه شناسان
گردشگري دين و سفرهاي معنوي 120,000  دالن جي تيموتي ـ دانيل اچ السن جامعه شناسان
ماهيت و انواع نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 50,000  دان مارتيندال جامعه شناسان
مفاخر جامعه‌شناسي ايران (سيري در زندگي و انديشه استاد غلامعباس توسلي) 100,000  محمد باقر تاج الدين جامعه شناسان
مفهوم پردازي واقعيت در جامعه‌شناسي تاريخي (نظام ارباب غايب در ايران) 170,000  حميد عبداللهيان جامعه شناسان
مقدمه‌اي بر سياستگذاري اجتماعي 400,000  كن بليك مور جامعه شناسان
نظريه اجتماعي و سياست هويت 110,000  كريج كالهون جامعه شناسان
نظريه جامعه‌شناختي (تكوين ديدگاه‌ها و پارادايم‌هاي اصلي آن) 160,000  گراهام سي كلارك جامعه شناسان
نظريه جامعه‌شناختي معاصر و ريشه‌هاي كلاسيك آن 200,000  جورج ريتزر جامعه شناسان
نظريه جامعه‌شناسي مدرن 470,000  جورج ريترز - داگلاس جي گودمن جامعه شناسان
نظريه‌هاي نوين جامعه شناختي 460,000  جاناتان اچ‌ترنر جامعه شناسان