نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آشنايي با هندسه برخالي 35,000  نايجل لسموير گوردون - ويل رود - رالف اوني نشر پژواك
از تصوير تا اسطوره 140,000  الويه بونرو نشر پژواك
از سقوط مالي تا ركود اقتصادي (ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي) 100,000  اريگي و ديگران نشر پژواك
اصول و مسائل جامعه‌شناسي 80,000  عباس محمدي‌اصل نشر پژواك
اقتصاد به زبان خودمان 1 (مقدمات) (چرا نبايد به حرف اقتصاددانان اعتماد كرد) 45,000  جيم استنفورد نشر پژواك
اقتصاد به زبان خودمان 2 (بنيان‌هاي نظام سرمايه‌داري) 60,000  جيم استنفورد نشر پژواك
اقتصاد به زبان خودمان 3 (سرمايه‌داري به منزله سيستم) 65,000  جيم استنفورد نشر پژواك
اقتصاد به زبان خودمان 4 (پيچيدگي نظام سرمايه‌داري) 90,000  جيم استنفورد نشر پژواك
برآمدن پول (تاريخ مالي جهان) 200,000  نيل فرگوسن نشر پژواك
به خاطر آوازهاي 1 عاشق 80,000  ايليا فابيان نشر پژواك
پاريس پايتخت مدرنيته 220,000  ديويد هاروي نشر پژواك
پسامدرنيسم و جامعه مصرفي 50,000  جمعي از نويسندگان نشر پژواك
پيدايش و دگرگوني رمان (معرفي 120 شاهكار ادبي جهان از سروانتس تا ولاديمير نباكف) 48,000  عليرضا پوردانا نشر پژواك
تجارت به شيوه بيل گيتس (10 راز ثروتمندترين راهبر تجاري جهان) 40,000  دز دييرلاو نشر پژواك
تجربه شهري 82,000  ديويد هاروي نشر پژواك
تفكر جانبي كتاب درسي خلاقيت 160,000  ادوارد دوبونو نشر پژواك
توضيح پست‌مدرنيسم (شك‌آوري و سوسياليسم از روسو تا فوكو) 95,000  استيون هيكس نشر پژواك
جامعه‌شناسي معرفت (سير تاريخي نظريه ها و چشم‌اندازها) 35,000  لوئيس كوزر و ديگران نشر پژواك
جهاني سازي (4 الگو و 1 رويكرد انتقادي) 120,000  اسميت نشر پژواك
در شب پرستاره 55,000  استيو تومسك نشر پژواك
درآمدي بر نظريه آبادي (امنيت و سكونت‌گاه‌هاي انساني در ايران) 65,000  پژمان شقاقي نشر پژواك
درباره درد 70,000  ارنست يونگر نشر پژواك
ديالكتيك جديد و سرمايه 160,000  كريستوفر جي آرتور نشر پژواك
ديالكتيك و واسازي در اقتصاد سياسي 220,000  رابرت آلبريتون نشر پژواك
ذغال فشرده 82496 9,000  - نشر پژواك
زندگي خود را تغيير دهيد (10 گام براي رسيدن به آنچه مي‌خواهيد) 28,000  جان برد نشر پژواك
ساختن تاريخ (عامليت ساختار و تغيير در نظريه اجتماعي) 220,000  آلكس كالينيكوس نشر پژواك
سرمايه‌داري فردا (ثروت خيالي يا ثروت واقعي) 90,000  ديويد كورتن نشر پژواك
سمت دور سوي آه (سي‌دي) 150,000  امير صادقين نشر پژواك
سنگ‌هاي روح 135,000  سون اريك ليدمن نشر پژواك
شكل فضا 80,000  جفري‌ آر ويكز نشر پژواك
شناخت عالم 850,000  راجر آفريدمن - ويليام جي كافمن نشر پژواك
شهريار (به همراه شهريار و ايتاليا) 45,000  نيكولو ماكياولي نشر پژواك
مارمولك‌ها اصلا غصه نمي‌خورند 32,000  افسون فروغي‌پور نشر پژواك
مسئله وظيفه سياسي (نقدي بر نظريه ليبرالي وظيفه سياسي) 140,000  كرول پيتمن نشر پژواك
من 1 نه ديگران هستم (كاوشي در مفهوم شناسايي و انضماميت سوژه‌سياسي) 100,000  حميد ملك‌زاده نشر پژواك
منطق ابن‌خلدون (جستاري در انديشه‌ واقع‌گراي ابن‌خلدون از نگاه دكتر علي‌الوردي) 95,000  مسعود بينش نشر پژواك
نظريه‌ها و تجربه‌هاي توسعه 195,000  كتي ويليس نشر پژواك
نظريه‌هاي مردانگي (با تاكيد بر رويكردهاي جامعه‌شناختي) 120,000  علي يعقوبي نشر پژواك
نگارش برنامه‌ تجاري 25,000  - نشر پژواك
وضعيت پسامدرنيته (تحقيق در خواستگاه‌هاي تحول فرهنگي) 220,000  ديويد هاروي نشر پژواك
هنر ساختن آينده كار (تحليل نيروهاي تاثيرگذار و تغييرات عمده در آينده زندگي كاري) 200,000  ليندا گراتن نشر پژواك