نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آيا بيولوژي سرنوشت زن است 15,000  ايولين ريد هزاره سوم
از نشانگان خود لذت ببريد (ژاك لاكان در هاليوود و بيرون از هاليوود) 200,000  اسلاوي ژيژك هزاره سوم
اسلاوي ژيژك 100,000  توني مايرس هزاره سوم
بازگشت به خانه (نمايشنامه) 60,000  هارولد پينتر هزاره سوم
به برهوت حقيقت خوش آمديد 150,000  اسلاوي ژيژك هزاره سوم
پرده‌ي صحرا جنگ در سرعت نور 100,000  پل ويريليو هزاره سوم
روزگاري 1 امپراتوري (گزيده داستان‌هاي نيويوركر و هارپرز) 75,000  ريوا گالچن و ديگران هزاره سوم
زندگي 3 (نمايشنامه) 40,000  ياسمينا رضا هزاره سوم
زندگي ضربدر 3 60,000  ياسمينا رضا هزاره سوم
سياست‌ورزي زيبايي‌شناسي 180,000  ژاك رانسير هزاره سوم
علم انديشيدن ريشه‌ها و روش‌ها 200,000  حسن بلوري هزاره سوم
فرهنگ تشريحي كامپيوتر هزاره 125,000  هري نميوتن هزاره سوم
فرهنگ تشريحي مخابرات 60,000  هري نيوتن هزاره سوم
گزيده شعرهاي هارولد پينتر و خطابه نوبل و گفت‌وگوي مجله پاريس ريويو با پينتر 60,000  مجتبي پورمحسن هزاره سوم
گفتگوهاي پس از 1 خاكسپاري (نمايشنامه) 40,000  ياسمينا رضا هزاره سوم
گفتمان 100,000  سارا ميلز هزاره سوم
لاكان به روايت ژيژك 150,000  اسلاوي ژيژك هزاره سوم
مفاهيم كليدي در مطالعات سينمايي 350,000  سوزان هيوارد هزاره سوم
وحشت از اشك‌هاي واقعي (كريستف كيسلوفسكي بين نظريه و مابعد نظريه) 170,000  اسلاوي ژيژك هزاره سوم
همسايه 3 جستار در تئولوژي سياسي 160,000  اسلاوي ژيك-اريك سانتنر-كنت راينهارد هزاره سوم