نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
100 ترفند ساده براي بهترين نيمه زندگي (كاري كنيد نيمه دوم زندگي‌تان از نيمه اول بهتر باشد) 35,000  محسن شريفيان نصر قلم
20 قطعه پيشرفته پيانو 100,000  عليرضا شهيدي نصر قلم
چابكي در كسب و كار 127,000  مايكل اچ هوگس نصر قلم
عوامل اساسي موفقيت (بهبود چشم‌گير كسب و كار با به كارگيري پيشران‌هاي قوي) 145,000  ماروين تي هاول نصر قلم
كاربرد بازرايابي عصب پايه 300,000  پاتريك ام جرجس و ديگران نصر قلم
مديريت فروش موفق در 1 هفته 150,000  كريستين هاروي نصر قلم
مذاكره به روش نوابغ 250,000  ديپك مالهوترا - مكس اچ بازرمن نصر قلم