نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
پشت شيشه‌هاي مات (مجموعه داستان) 50,000  حسين مقدس انتشارات بامدادنو
تاريخ عكاسي بوشهر (پژوهش و بررسي) 550,000  حميد موذني انتشارات بامدادنو
جادوگر تهران (1 نمايشنامه دوزبانه) 50,000  علي نوراني انتشارات بامدادنو
جنسيت در رمان فارسي (نقد و بررسي نقش‌هاي جنسيتي چند رمان نوجوان برگزيده دهه 80) 110,000  زهره قلزم انتشارات بامدادنو
راهنماي بقا در تهران (12 نوشته اندر مصائب پايتخت‌نشيني) 50,000  بامداد غفاري انتشارات بامدادنو
رمانتي‌سيسم ايراني (بررسي جريان رمانتيك در شعر امروز فارسي) 100,000  بهزاد خواجات انتشارات بامدادنو
رئيس‌جمهور را بكش 150,000  بامداد غفاري انتشارات بامدادنو
زخمي روزگار 75,000  قاسم شكري انتشارات بامدادنو
شام آخر در وين (روايت يك خبرنگار هسته‌اي از مذاكرات ايران با گروه 1+5) 200,000  حسين محمدي انتشارات بامدادنو
عشق و جنگ (شعرهاي ديداري) (سپهر شعر 1) با سي‌دي 120,000  افشين شاهرودي انتشارات بامدادنو
گاهي آدم‌ها 2 بار به دنيا مي‌آيند 50,000  محمد خليلي انتشارات بامدادنو
يك نمكدان پر از خاك گور (سپهر داستان 2 ) 70,000  حسين قسامي انتشارات بامدادنو