نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب شناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي در ايران 200,000  علي پايا -حسين ابراهيم‌آبادي -بهاره آروين انتشارات طرح نقد
چرخه‌هاي افول اخلاق و اقتصاد (سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران) 360,000  محسن رناني - رزيتا مويدفر انتشارات طرح نقد