نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
2 شاهكار ادبيات جهان (رومئو و ژوليت ويليام شكسبير ليلي و مجنون نظام گنجوي) 150,000  ويليام شكسپير - نظامي گنجوي آگاه
9 مقاله درباره دانته و 2 سخن‌راني درباره كمدي الهي و 1001 شب 5,000  خورخه لوييس بورخس آگاه
آثار گونه‌‌گون 1 (2 جلدي) 120,000  علي شريعتي آگاه
آثار گونه‌گون 2 (2 جلدي) 120,000  علي شريعتي آگاه
آخرين يادداشت‌ها 300,000  فريدريش نيچه آگاه
آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 9) 170,000  سميه حسيني - فرهاد گلچين آگاه
آسيب‌هاي اجتماعي خانواده نابساماني خشونت و طلاق (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 1) 180,000  سميه حسيني فرهاد گلچين آگاه
آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط همسايگي و آپارتمان‌نشيني (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 7) 140,000  سميه حسيني آگاه
آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 2) 150,000  سميه حسيني - فرهاد گلچين آگاه
آواشناسي 32,000  علي‌محمد حق‌شناس آگاه
آيا آموزش مي‌تواند جامعه را تغيير دهد 210,000  مايكل دبليو اپل آگاه
آيين‌ها و جشن‌هاي كهن در ايران امروز (نگرش و پژوهشي مردم شناختي) 50,000  محمود روح‌الاميني آگاه
ابيانه 100,000  نصرالله كسراييان - زيبا عرشي آگاه
ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 1 (تاثير يونان و روم بر ادبيات غرب)(2جلدي) 350,000  گيلبرت هايت آگاه
ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك 2 (تاثير يونان و روم بر ادبيات غرب)(2جلدي) 300,000  گيلبرت هايت آگاه
از پنجره هاي زندگاني 99,500  محمد عظيمي آگاه
از نوشتن 100,000  فرشته مولوي آگاه
استقرار شريعت در مذهب مسيح 100,000  گئورگ هگل آگاه
اصول روابط بين‌الملل 150,000  هوشنگ عامري آگاه
اعتياد به مواد مخدر و خودكشي (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 3) 130,000  سميه حسيني - فرهاد گلچين آگاه
افسانه پدران ما 100,000  سورژ شالاندن آگاه
اقدام پژوهي 100,000  پاتريك جي ام كاستلو آگاه
اگزيستانسياليسم چيست 100,000  ويليام بارت آگاه
انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو 10,000  برايان ردهد آگاه
انسان اجتماعي (جستاري در باب تاريخچه معنا و مقوله نقش اجتماعي) 100,000  رالف دارندرف آگاه
اوج‌هاي درخشان هنر ايران 60,000  ريچارد اتينگهاوزن آگاه
اين هم بهار 26,000  محمد رحيم اخوت آگاه
بازگشت به كيلي‌بگز 200,000  سورژ شالاندن آگاه
باغ همسايه 200,000  خوسه دونوسو آگاه
بحران هويت و آنومي (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 5) 110,000  سميه حسيني فرهاد گلچين آگاه
بر مزار صادق هدايت 5,000  يوسف اسحاق‌پور آگاه
بررسي 1 پرونده قتل 180,000  ميشل فوكو آگاه
برگزيده‌اي از روش‌هاي بازي‌درماني 70,000  هايدي كداسن- چالز شفر آگاه
بلوچستان 160,000  نصرالله كسراييان - زيبا عرشي آگاه
بن لادن حقيقت ممنوع 14,000  ژان شارل بريزار - گيوم داسكيه آگاه
بنيادهاي انديشه سياسي مدرن 1 (2 جلدي) 350,000  كوئنتين اسكينر آگاه
بنيادهاي انديشه سياسي مدرن 2 (2 جلدي) 350,000  كوئنتين اسكينر آگاه
پاپالاگي (خطا‌به‌هاي توئياوي ئي از جزاير درياي جنوب پولي نزي) 120,000  توئيا وي ئي آگاه
پايان دموكراسي 12,000  ژان ماري گنو آگاه
پاييز بود 80,000  محمد رحيم اخوت آگاه
پسامدرنيسم در بوته نقد (مجموعه مقالات) 120,000  خسرو پارسا آگاه
پيشگفتار پديدارشناسي جان 18,000  هگل آگاه
پي‌نوشت خاموشي 100,000  محمد‌رحيم اخوت آگاه
تاريخ عرب 65,000  فيليپ خوري حتي آگاه
تازيانه‌هاي سلوك (نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي) 350,000  محمدرضا شفيعي‌كدكني آگاه
تازيانه‌هاي سلوك( نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنايي) 350,000  محمدرضا شفيعي كدكني آگاه
تخت جمشيد 75,000  نصرالله كسراييان آگاه
تكامل نهادها و ايدئولوژي‌هاي اقتصادي 35,000  هانت آگاه
جامعه انفورماتيك و سرمايه‌داري (واقعيت و اسطوره) 9,000  خسرو پارسا آگاه
جرم جنايت و ونداليسم (انجمن جامعه‌شناسي ايران و شوراي اجتماعي كشور 6) 160,000  سميه حسيني فرهاد گلچين آگاه