نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
باد خزان (درباره غلامحسين درويش) 165,000  فرهود صفرزاده نشر فنجان
ترانه‌هاي عناصر 250,000  پابلو نرودا نشر فنجان
چرخ بي‌آيين (درباره ابوالقاسم عارف قزويني) 185,000  فرهود صفرزاده نشر فنجان
زاغي 195,000  تد هيوز نشر فنجان
مرثيه‌هاي دوئينو 125,000  راينر ماريا ريلكه نشر فنجان
هرزآباد 140,000  ت ا اليوت نشر فنجان