نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1 گفت و گو 55,000  ناصر حريري نشر كارنامه
5 دوست كمبريجي من (برجس مك‌لين فيلبي بلانت كرن‌كراس) 110,000  يوري مودين نشر كارنامه
ادبيات مانوي 650,000  مهرداد بهار - ابوالقاسم اسماعيل‌پور نشر كارنامه
از اين لحاظ 325,000  نجف دريابندري نشر كارنامه
افسانه اسطوره 200,000  نجف دريابندري نشر كارنامه
ايب لينكلن بزرگ مي‌شود 85,000  كارل سندبرگ نشر كارنامه
باده عشق 195,000  نصرالله پورجوادي نشر كارنامه
بازمانده روز 250,000  كازوئو ايشي‌گورو نشر كارنامه
باغ سبز (گفتارهايي درباره شمس و مولانا) 310,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
بالاخره اين زندگي مال كيه 95,000  برايان كلارك نشر كارنامه
بانگ ني 450,000  ه ا سايه نشر كارنامه
پختستان 250,000  ادوين ابوت نشر كارنامه
پنين 250,000  ولاديمير ناباكوف نشر كارنامه
پيامبر و ديوانه 375,000  جبران خليل جبران نشر كارنامه
پيامبر و ديوانه (با قاب) 300,000  جبران خليل جبران نشر كارنامه
پيامبر و ديوانه (جيبي) 110,000  جبران خليل جبران نشر كارنامه
تاريخ بي‌خردي (از تروا تا ويتنام) 600,000  باربارا تاكمن نشر كارنامه
تاسيان (جيبي) 200,000  هوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
تاسيان (رقعي) 450,000  هوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
ترانه‌هاي مهيار دمشقي 150,000  ادونيس (علي‌احمد سعيد) نشر كارنامه
تئوري بنيادي موسيقي 275,000  پرويز منصوري نشر كارنامه
حافظ به سعي سايه (جيبي با قاب) 560,000  حافظ نشر كارنامه
حافظ به سعي سايه (جيبي بدون قاب) 460,000  حافظ نشر كارنامه
حافظ به سعي سايه (وزيري با قاب) 800,000  حافظ نشر كارنامه
حافظ به سعي سايه (وزيري بدون قاب) 700,000  اميرهوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
خانه برناردا آلبا (نمايشنامه) 350,000  فدريكو گارسيا لوركا نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 1 (2 جلدي) دكتر مصدق و نهضت ملي ايران 95,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 1 (دكتر مصدق و نهضت ملي ايران) (2 جلدي) 550,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 2 (2 جلدي) دكتر مصدق و نهضت ملي ايران 95,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 2 (دكتر مصدق و نهضت ملي ايران) (2 جلدي) 550,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 3 (از كودتاي 28 مرداد تا سقوط زاهدي) 550,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
خواب آشفته نفت 4 (از قرارداد دارسي تا سقوط رضاشاه) 450,000  محمد علي موحد نشر كارنامه
در خانه اگر كس است (همراه اعلاميه جهاني حقوق بشر با طرح‌هاي اردشير رستمي و ميثاق‌هاي بين‌المللي) 90,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) 415,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
دفاع لوژين 250,000  ولاديمير ناباكوف نشر كارنامه
رساله در مناقب خداوندگار (رساله سپهسالار) 385,000  محمدعلي موحد ـ صمد موحد نشر كارنامه
زندگي من 90,000  برانيسلاو نوشيچ نشر كارنامه
سياه‌مشق (جيبي) 280,000  هوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
سياه‌مشق (رقعي با قاب) 300,000  هوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
سياه‌مشق (رقعي) 550,000  هوشنگ ابتهاج نشر كارنامه
شاهد عهد شباب 450,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
شهر بازي 15,000  حميد ياوري نشر كارنامه
عروسكخانه (نمايشنامه) 250,000  هنريك ايبسن نشر كارنامه
فصوص‌الحكم 650,000  محي‌الدين ابن عربي نشر كارنامه
فيل در پرونده 70,000  برانيسلاو نوشيج نشر كارنامه
قانون حاكم (درس‌هايي از داورهاي نفتي) 345,000  محمد علي موحد نشر كارنامه
قبله عالم 59,000  عباس امانت نشر كارنامه
قبله عالم (ناصرالدين‌شاه قاجار و پادشاهي ايران 1247 تا 1313) 460,000  عباس امانت نشر كارنامه
قصه قصه‌ها (كهن‌ترين روايت از ماجراي شمس و مولانا) 195,000  محمدعلي موحد نشر كارنامه
كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز (مجموعه 2 جلدي با قاب) 1,750,000  نجف دريابندري - فهيمه راستكار نشر كارنامه