نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1 زندگي (خاطرات مادربزرگ سان‌تر) 60,000  سرژ گرفتو اختران
1 سال در ميان ايرانيان 380,000  ادوارد گرانويل براون اختران
17 تضاد و پايان سرمايه‌داري 270,000  ديويد هاروي اختران
500 سال تاريخ خوزستان 300,000  عبدالنبي قيم اختران
آزادي و دولت فرزانگي (نامه‌هايي در تربيت زيباشناختي انسان) 50,000  فردريش شيلر اختران
آزادي وجدان مفهومي پساپيامبري و ديگر مقالات 65,000  حاتم قادري اختران
آكاستوس (2 گفتگوي افلاتوني درباره هنر و دين) نمايشنامه 15,000  آيريس مردوك اختران
آموزه‌ي قرن يك گفت و گوي فلسفي با ريكاردو دورتوري 23,000  هانس گئورگ گادامر اختران
آنارشيسم (سياست شاعرانه جستارهايي درباره سياست) 80,000  هربرت ريد اختران
آنتوني گيدنز مدرنيت زمان فضا 50,000  حامد حاجي‌حيدري اختران
آوايي از اعماق داستان هاي كوتاه 18,000  مسعود عطايي اختران
ارتباط بدون خشونت (زبان زندگي) 210,000  مارشال روزنبرگ اختران
از انحصار طلبي انقلابي تا سركوب دولتي تجربه انقلاب اكتبر سال‌هاي گمشده از 1917 تا مرگ لنين 15,000  حميد شوكت اختران
از مصائب معنا (جستارهايي در فيلولوژي زمان و شعر) 130,000  امير كمالي - جورج آگامبن اختران
استبداد در ايران 255,000  حسن قاضي مرادي اختران
اصول و فنون مذاكره 100,000  ري جي لويكي و ديگران اختران
اطاعت از اتوريته (1ديدگاه تجربي) 100,000  استانلي ميلگرام اختران
افسانه توسعه (اقتصادهاي ناكارآمد قرن بيست و يكم) 35,000  اسوالدو د ريورو اختران
اقتصاد را تسخير كنيد (به چالش كشيدن نظام سرمايه داري) 140,000  ريچارد ولف اختران
اندرون جهان سوم كالبدشكافي فقر 63,000  پال هريسون اختران
انگليسيان در ايران 80,000  دنيس رايت اختران
بحران در اقتصاد جهاني (1950-1998) 200,000  رابرت برنر اختران
برخورد درون تمدن ها 45,000  ديتر زنگهاس اختران
بگذار آشغال بخورند (چگونه سرمايه‌داري گرسنگي و چاقي مي‌آفريند) 230,000  رابرت آلبريتون اختران
بلفگور شبح موزه لوور 46,000  آرتور برند اختران
بي‌نظمي نوين جهاني 60,000  تزوتان تودوروف اختران
پايان قرن آمريكا 100,000  جوزف ناي اختران
پويايي دموكراسي‌سازي (نخبگان جامعه مدني و فرايند‌گداز) 280,000  گريم گيل اختران
پويايي نقد 218,000  حسن قاضي‌مرادي اختران
پيشينه‌هاي اقتصادي اجتماعي جنبش مشروطيت و انمكشاف سوسيال دمكراسي در آن عهد 95,000  خسرو شاكري اختران
پي‌‌نكته‌هايي بر جامعه‌شناسي خودماني 140,000  حسن نراقي اختران
پي‌ير بورديو 70,000  عليرضا شايان‌مهر اختران
تاريخ سياسي اجتماعي شاهسون هاي مغان 60,000  ريچارد تاپر اختران
تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه‌رو 95,000  غلامرضا انصاف پور اختران
تاريخچه فرقه جمهوري انقلابي ايران و گروه اراني همراه جزوه بيان حق 65,000  حميد احمدي اختران
تاملاتي پيرامون تاريخ شورشيان آرمانخواه (مجموعه مقالات و مصاحبه‌ها) 110,000  مازيار بهروز اختران
تاملي بر عقب‌ماندگي ما (نگاهي به كتاب ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران نوشته دكتر جواد طباطبايي) 145,000  حسن قاضي‌مرادي اختران
تجدد و تجدد ستيزي در ايران (مجموعه مقالات) 200,000  عباس ميلاني اختران
تضادهاي سوسياليسم واقعا موجود (رهبر و پيرو) 180,000  مايكل لبوويتس اختران
تقي اراني در آينه تاريخ 48,000  خسرو شاكري اختران
تكوين غزل و نقش سعدي 26,000  محجمود عباديان اختران
توصيف تبيين و نقد 16,000  كمال خسروي اختران
تئودور آدورنو 70,000  عليرضا شايان‌مهر اختران
تئوكراسي آمريكايي 88,000  كوين فيليپس اختران
تيه طلا 26,000  عاطفه منجزي اختران
جامعه شناسي انتقادي 120,000  آدورنو و ديگران اختران
جامعه‌شناسي خودماني (چرا درمانده‌ايم) 120,000  حسن نراقي اختران
جامعه‌شناسي مدرنيته (آزادي و انظباط) 300,000  پتر واگنر اختران
جاه‌طلبي‌هاي امپراتوري 25,000  نوام چامسكي اختران
جايگاه داستان كوتاه در ادبيات امروز ايران 100,000  تورج رهنما اختران