نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
101 پرسش از فرهنگ 290,000  ناصر فكوهي تيسا
آب در هنر دنياي باستان 1 (خاورميانه و بخش‌هايي از اروپا) 185,000  پريسا اكبري تيسا
اجتماع محلي و حكومت محلي 160,000  - تيسا
ارتقاي مديريت دانش در سازمان‌ها با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات 140,000  علي ربيعي - ‌محيا هوشيان ثابت‌لاهيجاني تيسا
ارزيابي تاثيرات اجتماعي 100,000  محمد فاضلي تيسا
از انعطاف پذيري تا شورش (تلاش براي فهم پديده انقلاب عربي) 120,000  پائول آرتز تيسا
از هاشمي تا روحاني (بررسي سياست خارجي ايران در پرتو نظريه سازه‌انگاري) 239,000  علي باقري دولت‌آبادي ـ محسن شفيعي سيف‌آبادي تيسا
اعتماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و همكاري در نوسازي شهري 110,000  احمدرضا اصغرپور‌ ماسوله تيسا
ايران و آمريكا (گذشته شكست‌خورده و مسير آشتي) 400,000  حسين موسويان تيسا
بازگشت هيتلر 200,000  تيمور ورمس تيسا
بازي انتخابات رياست‌جمهوري در ايران 170,000  رحمن قهرمانپور تيسا
بررسي مديريت رسانه 210,000  چارلز وارنر تيسا
برنامه‌ريزي پايتخت‌هاي قرن بيستم 320,000  ديويد گوردون تيسا
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك فرهنگي شهر (ماتريس فرهنگي شهر تهران) 120,000  ابراهيم حاجياني تيسا
بيشعوران (آينه‌اي براي خويشتن و ديگران) (به همراه آينه و قلم بيشعوران) 150,000  محمود فرجامي تيسا
بيشعوري 189,000  خاوير كرمنت تيسا
بيشعوري (سي‌دي) 120,000  خاوير كرمنت تيسا
پشت دريا‌ها شهري است (فرايندها روش‌ها و كاربردهاي مردم‌نگاري شهري) 300,000  نعمت‌الله فاضلي تيسا
پيچيدگي سياست در ايران 140,000  ولي موسوي‌نژاد تيسا
پيش از آن كه بخوابيم 80,000  عباس رياحي تيسا
تاريخ بي‌قراري 80,000  فرشاد قوشچي تيسا
تجربه مدرنيته به روايت فضاهاي تجاري شهر تهران 70,000  نرگس آذري تيسا
تحليل پيشرفته داده‌هاي كمي (كتاب آموزش) 220,000  دانكن كرامر تيسا
تحليل و ارزيابي تاثير اجتماعي‌فرهنگي ترافيك و حمل و نقل شهري 160,000  رحيم سرور مهدي اميني تيسا
تصميم‌گيري 120,000  استيفن‌پي رابينز تيسا
تصوير صدا سياست (تاملي بر تاثير رسانه‌هاي جديد بر فضاي سياسي ايران در دهه هشتاد خورشيدي) 169,000  عباس سهراب‌زاده تيسا
تفنگت را زمين بگذار 120,000  دالتون ترامبو تيسا
تمشك‌هاي خيس 210,000  مهدي نجف‌زاده تيسا
تهران سينما و مدرنيته شهري 50,000  بهارك محمودي تيسا
جا به جايي 2 انقلاب (چرخش‌هاي امر ديني در جامعه ايراني) 299,000  مهدي نجف‌زاده تيسا
جامعه شناسي معماري شهر تهران روايت تطبيقي از معماري 2 مسجد 140,000  سارا كريمي تيسا
جامعه‌شناسي اقتصادي (ساخت اجتماعي و كنش اقتصادي) 380,000  ريچارد سوئدبرگ - مارك گرانووتر تيسا
خانواده و زندگي شهري ‌(تحول خانواده‌ها در بستر تجدد شهر‌نشيني و رسانه‌اي شدن) (نيم‌رخ شهر 8) 25,000  نعمت‌الله فاضلي تيسا
درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران 200,000  محمدسعيد ذكايي - مريم امن‌پور تيسا
درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفر 220,000  آيدين تركمه تيسا
درآمدي بر روايت زنانه از شهر (كاوشي نظري در خوانش تجربه‌هاي زنانه از شهر) 110,000  سارا نادري تيسا
درآمدي بر فضاي بي‌دفاع شهري 90,000  مرتضي قليچ حسن عماري تيسا
درآمدي پيشرفته بر اقتصاد فرهنگي 159,000  روث تاوز تيسا
ديوان لامعي گرگاني 180,000  محمد دبيرسياقي تيسا
راهنماي بين‌المللي پژوهش گروه متمركز براي علوم اجتماعي و علوم بهداشتي 200,000  ايرج فيضي - مهسا طاهران تيسا
راهنماي تحليل اجتماعي از شهر 125,000  رحيم سرور - مهدي اميني تيسا
راهنماي تمرينات ورزشي 65,000  - تيسا
روان‌شناسي شهر و زندگي روزمره 160,000  حسن عماري تيسا
روايت بحران هسته‌اي ايران( ناگفته‌هاي 1 ديپلمات) 490,000  سيد حسين موسويان تيسا
روياي لطيف شهر من (يادداشت‌‌هاي 1 شهردار) 85,000  مجتبي يزداني تيسا
رهايي يا انقياد فلسفه سياسي تكنولوژي اطلاعات در قرن بيستم 135,000  روح‌الله اسلامي تيسا
زن‌ها (من مادرم همسايه‌ها) 150,000  مژده دانش‌پژوه تيسا
سبك‌هاي فراغتي جوانان (نيم‌رخ شهر 6) 25,000  محمد‌سعيد ذكائي تيسا
سرمايه اجتماعي (سرمايه بي‌پايان شهر) (نگرشي به رابطه سرمايه اجتماعي با مديريت پسماند شهري) 50,000  كامبيز مصطفي‌پور تيسا
سرمه كشيدن يا كور كردن (يادداشت‌هايي درباره جامعه‌شناسي حقوق) 270,000  عباس عبدي تيسا