نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اجراي احكام (قوانين و مقررات 1391) 40,000  جهانگير منصور دوران
تاريخ روانشناسي نوين 240,000  دوان شولتز - سيدني الن شولتز دوران
تحليل داده‌هاي روانشناسي با برنامه اس پي اس اس 140,000  نيكلا بريس - ريچارد كمپ - رزمري سنلگار دوران
تغيير رفتار و رفتار درماني نظريه ها و روش‌ها 110,000  علي اكبر سيف دوران
جامعه‌شناسي سازمان‌ها و توان‌سازماني 21,000  محمدرسول گلشن فومني دوران
چگونه 1 درمانگر موفق شناختي رفتاري شوم 180,000  فرانك ويلز دوران
درمان با روش حل مسئله 65,000  آرتور ام نزو-كريستين مگوت نزو-توماس جي دزوريلا دوران
دوستت دارم (1000 سال دوستت دارم در شعر ايران) 350,000  يارتا ياران دوران
ديوان حافظ (با قاب) جيبي 50,000  جهانگير منصور دوران
ديوان حافظ (پالتويي) تكراري 50,000  جهانگير منصور دوران
ديوان حافظ (وزيري با قاب) 230,000  محمد قزويني - قاسم غني دوران
ديوان حافظ (وزيري بدون قاب) 180,000  حافظ دوران
ديوان حافظ دوران جيبي با قاب نرم 34,000  جهانگير منصور دوران
روانشناسي سلامت مردان 25,000  كريستينا لي ـ گلاين اوونز دوران
روش‌هاي يادگيري و مطالعه 170,000  علي‌اكبر سيف دوران
صادرات به زبان ساده 12,000  محمدابراهيم گوهريان دوران
فراسوي آزادي و شان 98,000  بي‌اف اسكينر دوران
فلسفه تعليم و تربيت رساله مدرسه در رويكردهاي فلسفي عرفاني روان شناختي و جامعه شناختي 64,000  داود معنوي پور دوران
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 1392 38,000  جهانگير منصور دوران
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 1393 45,000  جهانگير منصور دوران
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 1394 55,000  جهانگير منصور دوران
قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1395 75,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 10,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1393 30,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1394 30,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1395 40,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مدني 1393 72,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مدني 1395 100,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران 1393 72,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران 1394 85,000  جهانگير منصور دوران
قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390 تا 1394 55,000  جهانگير منصور دوران
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394 55,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1394 كل كشور 50,000  جهانگير منصور دوران
قانون جديد حمايت خانواده 1394 40,000  جهانگير منصور دوران
قانون حمايت خانواده 1395 50,000  جهانگير منصور دوران
قانون روابط موجر و مستاجر (قانون تملك آپارتمان‌ها) 1392 30,000  جهانگير منصور دوران
قانون روابط موجر و مستاجر 1393 35,000  جهانگير منصور دوران
قانون روابط موجر و مستاجر 1394 40,000  جهانگير منصور دوران
قانون روابط موجر و مستاجر 1395 50,000  جهانگير منصور دوران
قانون كار 1392(قانون بيمه بيكاري همراه با تصويب‌نامه‌ها آئين‌نامه‌ها بخشنامه‌ها) 75,000  جهانگير منصور دوران
قوانين تعاون و شركت‌هاي تعاوني 91 25,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني 1393 180,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات آئين دادرسي مدني 1394 180,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني 1395 250,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات اصناف و اماكن عمومي 1393 75,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات بورس و اوراق بهادار 1393 75,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات بيمه 1391 75,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات بيمه 1392 125,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات بيمه 1393 135,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات تعاون و شركت‌هاي تعاوني 1394 48,000  جهانگير منصور دوران