راهنماي استفاده از كارت تخفيف اي‌فرهنگ

اين كارت در انواع مختلف در اختيار شما قرار خواهد گرفت:

كارت تخفيف ريالي، درصدي، كاربران بخصوص، كالاهاي خاص و...

جهت استفاده از اين كارت‌ مراحل زير را طي كنيد:

    1. كالاهاي مورد نظر خود را در سايت اي‌فرهنگ، انتخاب كرده و به سبد خريد اضافه نماييد.

    2. پوشش را از روي شماره كارت برداريد.


    3. شماره كارت را در قسمت مربوطه وارد نماييد.


اگر مبلغ خريد شما از اعتبار كارت كمتر باشد نيازي به اطلاعات پرداخت نخواهيد داشت و خريد شما تكميل شده است.در صورتي‌كه مبلغ خريد شما از اعتبار كارت بيشتر باشد به ميزان اعتبار آن از كل مبلغ پرداختي كسر مي‌شود و مابقي به‌صورت قابل پرداخت به شما نشان داده مي‌شود كه بايد آن مبلغ را پرداخت كرده و مراحل پرداخت را طي كنيد.برخي نكاتي كه در استفاده از اين كارت بايد دقت كنيد:

  • دارنده اين كارت مالك آن شناخته مي‌شود، پس در حفظ و نگهداري از آن كوشا باشيد.

  • از اين كارت فقط در فروشگاه اينترنتي اي‌فرهنگ مي‌توانيد استفاده كنيد.

  • به تاريخ انقضاي مندرج در پشت كارت توجه كنيد.

  • به تعداد دفعاتي كه مي‌توانيد از كارت استفاده كنيد توجه داشته باشيد.